Download the list of publications (from March 2007) PDF download of the publications list

Three books were published by Springer 2006 and 2007 in the Higher Education Dynamics series

cheers book 1: Schomburg and Teichler

Schomburg Harald and Teichler Ulrich: Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results of Graduates Surveys from 12 Countries. Dordrecht: Springer, 2006 (Higher Education Dynamivs, volume 15).

Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007 (Higher Education Dynamivs).

Allen, Jim; Inenaga, Yuki; Van der Velden, Rolf and Yoshimoto, Keiichi (editors): Competencies, Higher Education and Career in Janpan and the Netherlands. Dordrecht: Springer 2007 (Higher Education Dynamivs, volume 21).

Six CHEERS articles were published in the European Journal of Education, Vol. 42, 2007

 Download from the publisher EJE

 1. Mora, José-Ginés: "Editorial". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 7-10.
 2. Teichler, Ulrich: "Does Higher Education Matter? Lessons from a Comparative Graduate Survey". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 11-34.
 3. Schomburg, Harald: "The Professional Success of Higher Education Graduates". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 35-58.
 4. Allen, Jim and de Weert, Egbert: "What Do Educational Mismatches Tell Us About Skills Mismatches? A Cross-country Analysis". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 59-74.
 5. Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Yamada, Hiroshi: "Pedagogy and Andragogy in Higher Education – A Comparison between Germany, the UK and Japan". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 75-98.
 6. Martínez, Daniel, Mora, José-Ginés and Vila, Luis E.: "Entrepreneurs, the Self-employed and Employees amongst Young European Higher Education Graduates". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 99-117.

 List of CHEERS publications and contributions to conferences

 1. Adangnikou, Noël: "Organisation pédagogique et compétences dans l'enseignement supérieur". Séminaire interne de l'I.R.E.D.U. (Institut de Recherche sur l'Economie de l'Education)
 2. Adangnikou, Noël: "Organisation pédagogique et compétences dans l'enseignement supérieur. Quelle organisation pour quelles compétences?", DEA Sciences de l'Education, IREDU, Université de Bourgogne, Dijon, France, septembre 2000.
 3. Adangnikou, Noël: "Organisation pédagogique et compétences dans l'enseignement supérieur.", Colloque International de Sciences de l'Education: 'Les pratiques dans l'enseignement supérieur' Toulouse, France, Octobre, 2000.
 4. Akinaga, Yuichi: "Problems of the Relationship Between University Knowledge and Job Competence in Japan". Contribution to special seminar 'Transition from Higher Education to Work' on the CHEERS project at the IIRA World Congress, May 2000 in Tokyo, Japan.
 5. Allen, Jim, Boezerooy, Petra, de Weert, Egbert and van der Velden, Rolf: "Oranda ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Education and Graduate Employment in the Netherlands) In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 90-100.
 6. Allen, J., de Jong, U., Roeleveld, J., Verbeek, F., and de Vries, R. (2002), "WO-Monitor 2001. De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de Nederlandse universiteiten", (forthcoming: Utrecht: VSNU).
 7. Allen, J., van Eijs, P., Huijgen, T., Ramaekers, G., van der Velden, R., Verbeek, F., and de Vries, R: (2001) "WO-Monitor 2000. De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de Nederlandse universiteiten", Utrecht: VSNU.
 8. Allen, Jim and de Weert, Egbert: "What Do Educational Mismatches Tell Us About Skills Mismatches? A Cross-country Analysis". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 59-74.
 9. Allen, Jim and de Vries, Robert: "Transitie van opleiding naar werk van afgestudeerden in het hoger onderwijs in internationaal perspectief". Beleidsgerichte studies hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag, 2001.
 10. Allen, Jim and de Vries, Robert: (2002) "Extern rendement van opleidingen in het hoger onderwijs: het effect van ervaringen die tijdens de opleiding zijn opgedaan", article submitted to Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
 11. Allen, Jim and van der Velden, Rolf: "Educational mismatches versus skills mismatches: effects on wages, job satisfaction, and job search", presentation at the conference Skills Measurement and Economic Analysis, University of Kent at Canterbury, 27-29 March 2000.
 12. Allen, Jim and van der Velden, Rolf: "Educational mismatches versus skills mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on-the-job-search", Oxford Economic Papers, Vol. 53, No. 3, 2001, pp. 434-452.
 13. Allen, Jim and van der Velden, Rolf: "La transición desde la educación superior al empleo". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.69-90.
 14. Allen, Jim and Van der Velden, Rolf: "Transition from Higher Education to Work". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 15. Allen, Jim and Van der Velden, Rolf: "Transitions From Higher Education To Work". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Kluwer, Forthcoming.
 16. Allen, Jim and Van der Velden, Rolf: "Transitions from Higher Education to Work". Contribution to special seminar 'Transition from Higher Education to Work' on the CHEERS project at the IIRA World Congress, May 2000 in Tokyo, Japan.
 17. Allen, Jim and van der Velden, Rolf: "When do Skills Become Obsolete, and when does it Matter?", Paper prepared for Understanding Skills Obsolescence: Theoretical Innovations and Empirical Applications, an international conference jointly organized by ROA, Maastricht and SKOPE, Oxford, May 11-12, 2001, Maastricht, The Netherlands.
 18. Allen Jim and van der Velden, Rolf: When Do Skills Become Obsolete, and When Does It Matter?, In: A. de Grip, J. van Loo & K. Mayhew (eds.), The Economics of Skills Obsolescence: Theoretical Innovations and Empirical Applications, Research in Labour Economics, Volume 21, 2002, pp. 27-50, Oxford: Elsevier Science Ltd.
 19. Allen, Jim en van der Velden, Rolf : "Opleidingsmismatches versus competentiemismatches. Effecten op lonen, baantevredenheid, en on-the-job search", in: Ronald Batenburg, Tanja van der Lippe, Erik de Gier (eds), Met het oog op de toekomst van de arbeid, Uitgaven naar aanleiding van het TvA/WESWA-congres van 12 oktober 2000, Elsevier bedrijfsinformatie bv, Den Haag, 2001, SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, pp. 90-113.
 20. Allen, Jim, de Grip, Andries, Sieben, Inge, and de Vries, Robert: (2001) "Wervingskracht en arbeidsmarktpositie School voor Levenswetenschappen", Report commissioned by the Transnational University of Limburg, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht
 21. Allen, Jim, van der Velden, Rolf and Yoshimoto, Keiichi (editors): "Competencies, higher education and careers in Japan and the Netherlands", forthcoming in 2002 or 2003.
 22. Allen, Jim; Boezerooy, Petra; de Weert, Egbert and van der Velden, Rolf: "Higher Education and Graduate Employment in the Netherlands". In: European Journal of Education, vol 35, no. 2, 2000, p. 221-219.
 23. Arnesen, Clara Åse & Næss, Terje: Personellsituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenesten. Rapport 13/2000. Oslo, The Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU), 2000.
 24. Arnesen, Clara Åse and Scanday, Birgitta: Konsekvenser av mistilpasning i overgangen mellom utdanning og arbeid for seinere yrkeskarriere. NIFU skriftserie 12/2000. Oslo, The Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU), 2000.
 25. Arnesen, Clara Åse: Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie 8/2002. Oslo, The Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU), 2002.
 26. Arnesen, Clara Åse: Higher Education and Graduate Employment in Norway". In: European Journal of Education, vol 35, no. 2, 2000, p. 221-228.
 27. Arnesen, Clara Ase: "Noruwee ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô (Higher Education and Graduate Employment in Norway) In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp.. 101-109.
 28. Blasko, Zsuzsa: "Key Skills: the graduate perspective". CHERI Higher Education Digest, Spring 2002, Issue 42.
 29. Blaskó, Zsuzsa: "Fiatal diplomások a munkapiacon. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat néhány tanulsága. (Graduates in the Labour Market. Some Lessons to be Learned from an International Comparative Research.) to be published in "Educatio" in December, 2002 Budapest.
 30. Blasko, Zsuzsa; Little, Brenda and Woodley, Alan: "UK Graduates and the impact of work experience". 2002 (will be published by HEFCE; see http://www.hefce.ac.uk/).
 31. Borghans, Lex and Bas ter Weel (2002) "De computer, upgrading en het verschuivende belang van vaardigheden in elf Europese landen", In: Ronald Batenburg , Jos Benders, Nick van den Heuvel, Peter Leisink en Jeroen Onstenk (editors) "Arbeid en ICT in onderzoek", Lemma, Utrecht.
 32. Borghans, Lex and Bas ter Weel (2002) "De invloed van computers op de vraag naar vaardigheden", working paper ROA-W-2002/1, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht.
 33. Borghans, Lex and Groot, Loek: "The route from educational to occupational segregation; a comparison of school leavers from higher education in 11 countries", Transitions in Youth Workshop, Antwerp 2000.
 34. Brennan, John: "Equity, Quality and Employability - Experiences from Britain". Paper presented at the International Symposium: "Universities: Fit for the Future?" at the University Kassel, 18-19 October 2002, Germany.
 35. Brennan, John; Johnston, Brenda; Little, Brenda; Shah, Tarla and Woodley, Alan: The Employment of UK Graduates: Comparisons with Europe and Japan. London: Open University 2001. HEFCE Report 01/38.
 36. de Weert, Egbert: "The View of Employers". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 37. Dupuy, Arnaud and Borghans, Lex: "Supply and Demand, Allocation and Wage Inequality: An International Comparison", Paper presented at ROA seminar, University of Maastricht, May 2001. In revised form also presented at the European Meeting of the Econometric Society, Lausanne, August 2001, and at the Annual Conference of the European Association of Labour Economists, Jyväskyla, September 2001.
 38. Einarsdóttir, Torgerdur: "'On Different Tracks' The Gendered Landscape Of Educational And Occupational Paths Among European Graduates". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 39. Einarsdóttir, Torgerdur: "From Similarities to Gender Segregation. Careers after Higher Education: A European Research Study". Paper submitted for the 5th Conference of the European Sociological Association ESA, Visions and Divisions. August 28-September 1, 2001 Helsinki, Finland.
 40. Garcia-Aracil, Adela; Gabaldón, Daniel; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis E.: "The relationship between life goals and fields of study among young European graduates". In: Higher Education, vol. 53, no. 6, 2007, 843-865.
 41. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis: Competences for graduates in Education, ECER 2004, Rethymnon, Greece, September, 2004.
 42. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis: Competences of young graduates, Youth Transition Seminar, Madeira, Septiembre, 2003.
 43. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis: Human Capital Competences of Young European Higher Education Graduates: Determinants, shortages, surpluses and their pay-off. 25th EAIR Forum, Limerick, Septiembre, 2003.
 44. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis: Job satisfaction of European higher education graduates, European Journal of Education, 40, 1.
 45. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis: Job Satisfaction of Higher Education Graduates in Europe, 24th EAIR Forum, Praga, September, 2002.
 46. García-Aracil, Adela; Mora, José-Ginés und Vila, Luis: La satisfacción en el trabajo: un análisis económico. In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios; Sánchez Campillo, José und Montero Granados, Roberto (Hg.): Educación superior y empleo: la situación de los jóvenes titulados en Europa. La encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada 2003, S. 149-171.
 47. García-Aracil, Adela, Mora, José-Ginés and Vila, Luis E. : "La satisfacción en el trabajo: Un análisis económico". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.149-171.
 48. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines and Vila, Luis, The rewards of human capital competences for young European higher education graduates, Tertiary Education and Management, 10, 4. 2004.
 49. Garcia, Adela; Mora, Jose-Gines: Employers and students opinions on competences. 26th EAIR Forum, Barcelona, Septiembre , 2004.
 50. García, Adela; van der Welden, Rolf and Mora, José-Ginés: Human capital competencies for young European higher education graduates: incidence of labor market mismatches and their payoffs, unpublished paper.
 51. Garcia-Aracil, Adela: "Gender earnings gap among young European higher education graduates". In: Higher Education, vol. 53, no. 3, 2007, 431-455.
 52. Garcia-Aracil, Adela (2003): Labour Market Analysis for European Higher Education Graduates. Ph.D. thesis, Departament d'Anàlisi Económica, Universitat de València, Valencia, Spain.
 53. García-Montalvo, José and Mora, José-Ginés : "El mercado laboral de los titulados universitarios en Europa y en España". Papeles de Economía Española, 86, 111-127.
 54. García-Montalvo, José and Mora, José-Ginés : El mercado laboral de los titulados superiores de europa y españa: transición, empleo y competencias. Unpublished paper 2001
 55. García-Montalvo, José: Mitos y realidades sobre la formación y el mercado laboral de los universitarios: La visión de los titulados españoles y europeos. Unpublished paper 2001.
 56. García-Montalvo, José; Mora, José-Ginés and Garcia-Aracil, Adela: "The Employment Situation About Four Years After Graduation". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 57. García Montalvo: "Eduacación superior y mercada de trabajo de los titulados universitarios: España freente a Europa". In: En torno al trabajo universitario. Reflexiones y datos (Cuadernos del Consejo de Universidades, Ministerio de educación, cultura y deporte; Coordinación: Antonio Sáenz de Miera). O.O., o.J. [2002]: 165-194.
 58. Geissler, Johanna: Studieren, aber rasch! In: profil, 8, 19. Feb. 2001.
 59. Grühn, Dieter und Schomburg, Harald: FU Absolventinnen und Absolventen - erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt und kritische Rückblicke auf das Studium. Freie Universität Berlin, Career Service und Universität Kassel, Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung 2002 (mimeo).
 60. Guggenberger, Helmut; Kellermann, Paul and Sagmeister, Gunhild: Wissenschaftliches Studium und akademische Beschäftigung. Vier Jahre nach Studienabschluss - Ein Überblick. Klagenfurt 2001 (Forschungsbericht, 37 S. + Anhang). s. auch unter: http://www.uni-klu.ac.at/sozio/
 61. Guggenberger, Paul Kellermann and Gunhild Sagmeister: Wissenschaftliches Studium und akademische Beschäftigung. Vier Jahre nach Studienabschluss - Ein Überblick. Institut für Soziologie, Universität Klagenfurt, August 2001 (PDF http://www.uni-klu.ac.at/sozio/akad/ueberblick.pdf)
 62. Heijke, H, Meng, C., Ris, C. (2002), "Skills Mismatch, on-the-job training and pay-off in the graduates' labor market", forthcoming, Research Centre for Education and the Labour Market.
 63. Heijke, H., Meng, C., Ramaekers, G. (2002), "An investigation into the role of human capital competencies and their pay-off", forthcoming as Research Memorandum, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht.
 64. Heijke, H., Meng, C., Ris, C. (2002), "Vocational and Generic Competencies: Mismatch, Allocation and Adjustment Costs in European Graduates Labor Markets", Forthcoming, Research Centre for Education and the Labour Market.
 65. Honda, Yuki: "Further Education and Training". Contribution to the CHEERS Euro-Japanese Research Team Workshop, May 2000 in Tokyo, Japan.
 66. Jahr, Volker and Teichler, Ulrich: "International Experience And Mobility Of Graduates". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 67. Jahr, Volker; Schomburg, Harald und Teichler, Ulrich: Internationale Mobilität von Absolventinnen und Absolventen europäischer Hochschulen. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung 2002. Werkstattbericht 61.
 68. Jahr, Volker; Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Mobilität von Hochschulabsolventinnen und -absolventen in Europa". In: Bellmann, Lutz und Velling Johannes (eds.): Arbeitsmärkte für Hochschulabsolventen. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2002, pp. 317-345 (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; 256).
 69. Jiménez Aguilera, Juan de Dios; Sánchez Campillo, José und Montero Granados, Roberto: Presentación. In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios; Sánchez Campillo, José und Montero Granados, Roberto (Hg.): Educación superior y empleo: la situación de los jóvenes titulados en Europa. La encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada 2003, S. 7-18.
 70. Johnston, Brenda and Elton, Lewis: "German and UK higher education and graduate employment: the interface between systemic tradition and graduate views". In: Comparative Education, vol. 41, no. 3, 2005, 351-373.
 71. Johnston, Brenda and Little, Brenda: "Sociobiographic Background And Educational Path". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 72. Kellermann, Paul and Sagmeister, Gunhild: "Higher Education and Graduate Employment in Austria". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p.157-164.
 73. Kellermann, Paul and Sagmeister, Gunhild: Higher Education and Graduate Employment in Europe. 1. Country Report Austria. Klagenfurt 1998 (Forschungsbericht, 23 S. + Anhang).
 74. Kellermann, Paul and Sagmeister, Gunhild: Higher Education and Graduate Employment in Europe. Country Report Austria (2., revised version). Klagenfurt 1999.
 75. Kellermann, Paul and Sagmeister, Gunhild: "Ôsutoria ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Education and Graduate Employment in Austria). In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 33-41.
 76. Kellermann, Paul: "Acquired And Required Competencies Of Graduates". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 77. Kellermann, Paul: "Employability als ultima ratio? Bewertungen von Kompetenzen und Arbeitsanforderungen aus Sicht von Graduierten". In: Wolfgang Clemens and Jörg Strübing (eds.): Empirische Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis. Helmut Kromrey zum 60. Geburtstag. Opladen: Leske und Budrich 2000, S.173-190.
 78. Kellermann, Paul: "Hochschulpolitik ist Wissenschaftspolitik ist Gesellschaftspolitik. - Was sollen Graduierte können und wie sehen sie ihre Kompetenzen?" Klagenfurt 2001 (PDF - http://www.uni-klu.ac.at/sozio/aufsaetze/index.htm)
 79. Kellermann, Paul: "Self-reported Competencies of Graduates and 'Employability' as an Ideological Purpose for Higher Education in Europe ". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 80. Kellermann, Paul: "Self-reported Competencies of Graduates and 'Employability' as an Ideological Purpose for Higher Education in Europe". National Research Programme Education and Occupation. Workshop documentation, Berne, November 2001 (PDF http://www.uni-klu.ac.at/sozio/aufsaetze/Bern01.pdf)
 81. Kellermann, Paul: "Weiterbildung" nach dem Studium. Empirische Befunde und kritische Reflexionen. In: M. Cordes/J. Dikau/E. Schäfer (Hrsg.): Hochschule als Raum lebensumspannender Bildung. Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (Festschrift für Ernst Prokop). Regensburg 2002: 328-339.
 82. Kellermann, Paul: Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprojekts "Higher Education and Graduate Employment in Europe". In: bm:bwk/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst (Hrsg.): Hochschulbericht 2002 - Band 1. Wien 2002: 158-166.
 83. Kellermann, Paul: European Convergences or Divergences - The Learning Society, Life-Long Learning and the Bologna Process. Papier zum Workshop "Towards the learning society: theoretical concepts and EU learning related policies"; Athen, 22. - 23. April 2002 (10 S.). s. auch unter: http://www.uni-klu.ac.at/sozio/
 84. Kellermann, Paul: European Graduates: Acquired and Required Competencies. Higher Education and Graduate Employment in Europe. Klagenfurt 2000 (Manuskript, 20 S. + Anhang; Vortrag in Santander/Spanien, 10/02/2000).
 85. Kellermann, Paul: Gesellschaftlicher Wandel und universitäre Weiterbildung - collagierte Notizen. In: G. Knapp (Hrsg.): Wissenschaftliche Weiterbildung im Aufbruch? Entwicklungen und Perspektiven. Klagenfurt/Celovec - Ljubljana/Laibach - Wien/Dunaj 2002 (Verlag Hermagoras/Mohorjeva): 26-41.
 86. Kellermann, Paul: Las competencias de los graduados y los requerimientos del trabajo. Higher Education and graduate employment in Europe. In: En torno al trabajo universitario. Reflexiones y datos (Cuadernos del Consejo de Universidades, Ministerio de educación, cultura y deporte; Coordinación: Antonio Sáenz de Miera). O.O., o.J. [2002]: 137-163.
 87. Kellermann, Paul: "Las competencies y los requisitos de los empleos de los titulados: La empleabilidad como ideología de la educación superior en Europa". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.91-112.
 88. Kellermann, Paul: Motivation, Organisation, Administration - über Arbeitsbedingungen in der Universitätswelt aus soziologischer Sicht. Papier zur Veranstaltung der Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecherkreis der Universitätskanzler - "Neue Steuerungsmodelle und Wissenschaftsfreiheit: Die Rolle der Wissenschaftsadministration"; Innsbruck, 20. - 22. Juni 2002 (27 S.). s. auch unter: http://www.uni-klu.ac.at/sozio/
 89. Kellermann, Paul: Self-reported Competencies of Graduates and "Employability" as an Ideological Purpose for Higher Education in Europe. In: F. Horváth (Hrsg.): Forum Bildung und Beschäftigung/Forum Formation et Emploi/Forum Education and Occupation (Workshop-Dokumentation; Arbeitsbericht 29). Bern 2002: 8-17.
 90. Kellermann, Paul: Self-reported Competencies of Graduates and "Employability" as an Ideological Purpose for Higher Education in Europe. (Vortrag in Granada/Spanien, 09/11/2001; Seminario internacional: "Educación superior y empleo: La situación de los jóvenes titulados en Europa", 08/11-10/11/2001; Manuskript, 15 S. + tables)
 91. Kellermann, Paul: Towards the learning society: theoretical concepts and EU learning related policies. Papier zum Workshop; Athen, 22 - 23 April 2002 (10 S.). s. auch unter: http://www.uni-klu.ac.at/sozio/
 92. Kellermann, Paul: Zur Lage von Graduierten österreichischer Universitäten Mitte der neunziger Jahre. In: Beiträge zur Hochschulforschung (Hg. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung) 2/1997: 95-120.
 93. Kivinen, Osmo and Nurmi, Jouni: "Job Requirements And Competencies: Do Qualifications Matter? ". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 94. Kivinen, Osmo and Nurmi, Jouni: "Opiskelu maksaa vaivan, Suomen korkeakoulutus eurooppalaisessa vertailussa". In: Yliopistotieto, vol. 29, no. 3-4, 2001, p. 46-52. Kivinen, Osmo and Nurmi, Jouni: "Standardization Proceeds - People Remain Different. European Higher Education in the Light of a Comparative Research. Paper presented at the fifth conference of the European Sociological Association. Helsinki, August 28 - September 1, 2001.
 95. Kivinen, Osmo and Nurmi, Jouni: "Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: a comparison of ten countries". In: Comparative Education, Forthcoming.
 96. Kivinen, Osmo and Nurmi, Jouni: "Yhdenmukaista korkeakoulutusta erilaisille eurooppalaisille? Korkeakoulutus ja työ kymmentä maata vertailevan tutkimuksen valossa". In: Kasvatus, Forthcoming.
 97. Kivinen, Osmo: "Yliopistomme kestävät vertailun". In: Helsingin Sanomat November 25th 2001.
 98. Kivinen, Osmo; Nurmi, Jouni and Kanervo, Otto: Maisteriopista työuralle. Suomalaiset korkeakoulutetut eurooppalaisessa vertailussa. Opetusministeriön koulutus-ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja. Helsinki: Ministry of Education 2002.
 99. Kivinen , Osmo, Nurmi, Jouni and Salminiity, Ritva: "Finrando ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Education and Graduate Employment in Finland). In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 42-55.
 100. Kivinen, Osmo; Nurmi, Jouni and Salminiitty, Ritva: "Higher Education and Graduate Employment in Finland". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p. 165-177.
 101. Kokko, Anu: Teoria vai käytäntö. Kauppatieteilijöiden koulutus ja sen kansainvälinen vertailu. Turku: Research Unit for the Sociology of Education, Forthcoming.
 102. Koskinen, Katariina: Maisterista menestyjäksi. Tutkimus humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden työhön sijoittumisesta ja työelämässä menestymisestä. Turku: University of Turku 2002.
 103. Kosugi, Reiko: "The transition from Higher Education to Work in Japan: University Graduates Requiring Support in a Changing Employment System". Contribution to special seminar 'Transition from Higher Education to Work' on the CHEERS project at the IIRA World Congress, May 2000 in Tokyo, Japan.
 104. Kucha?, Pavel: Graduate Employment. Analytical report from the international survey. Institute for Information on Education. Prague 2000 (mimeo).
 105. Martínez, Daniel, Mora, José-Ginés and Vila, Luis E.: "Entrepreneurs, the Self-employed and Employees amongst Young European Higher Education Graduates". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 99-117.
 106. Meng, C. (2002), "(Fe)male jobs and (fe)male wages: disentangling the effect of personal and job characteristics on wages by measuring stereotypes", forthcoming in Cahiers Economiques de Bruxelles.
 107. Meng, C.M., G.W.M. Ramaekers (2000), "Effecten van buitenlandervaring tijdens de studie op de loopbaan van academici", Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 73, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag.
 108. Mohr, Joachim et al: Studieren zum Erfolg. Die Berufschancen der Studenten. DER SPIEGEL, Nr.46/2000 (13.11.2000) http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,102098,00.html
 109. Mohr, Joachim: Die Karrieremanager. UniSPIEGEL, Nr. 6/2000 (4.12.2000) http://www.spiegel.de/unispiegel/0,1518,102175,00.html
 110. Mora, Jose-Gines; Garcia, Adela; and Carot, Jose-Miguel: Competences and monetary rewards of European Higher Education Graduates, OECD-IMHE General Conference, Paris, September, 2004.
 111. Mora, Jose-Gines; Garcia, Adela; and Vila, Luis: Does the field of study matter on job satisfaction? Joint AIR and EAIR Seminar, Ámsterdam, Juny, 2003.
 112. Mora, José-Ginés, García-Aracil, Adela and Vila, Luis E. : "Job satisfaction among young European higher education graduates". In: Higher Education, vol. 53, no. 1, 2007, pp.29-59.
 113. Mora, José-Ginés; García-Montalvo, José; and Garcia-Aracil, Adela: "Higher Education and Graduate Employment in Spain". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p. 229-237.
 114. Mora, Jose-Gines, Garcia-Montalvo, Jose and Garcia-Aracil, Adela: "Supein ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Eduction and Graduate Employment in Spain) In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 110-119.
 115. Mora, Jose-Gines: "Competencias y empleo de los jóvenes graduados universitarios". In: Revista de Educación. Monográfico, 2002. pp. 157-170.
 116. Mora, Jose-Gines: "Educación, empleo y demandas laborales: la Universidad española en el contexto europeo". En F. Michavila y J. Martines (Ed) El carácter transversal en la educación universitaria, Madrid: UPM y Consejería de Educación.
 117. Mora, Jose-Gines: La competencia de los graduados universitarios. In Informe Anual de la Fundación CYD. CYD, Barcelona. In press.
 118. Mora, Jose-Gines: "La inserción de los universitarios en Europa". Seminario: universidad y empleo, Universidad Ramón Llull, Barcelona, Abril, 2000.
 119. Mora, José-Ginés: Competencias y empleo de los jóvenes graduados universitarios Para ser publicado en: J. Calero y X. Bonald (Ed.) La educación en España. Barcelona: Pomares. 2001.
 120. Mora, Jose-Gines: Education and Employment of Higher Education Graduates, 23rd EAIR Forum, Porto, Septiembre, 2001.
 121. Mora, Jose-Gines: Los estudios de seguimiento de egresados en Europa. Seminario Internacional Información y medición en la Universidad de hoy. Nuevos enfoques y metodologías. Universidad de Tres Cruces, Buenos Aires, Mayo, 2000.
 122. Mora, José-Ginés; García-Montalvo, José; and Garcia-Aracil, Adela: "Higher Education and Graduate Employment in Spain". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p. 229-237.
 123. Moscati, Roberto and Rostan, Michele: "Higher Education and Graduate Employment in Italy". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p. 201-209.
 124. Moscati, Roberto and Rostan, Michele: "Itaria ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô (Higher Education and Graduate Employment in Italy) In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 81-89.
 125. Moscati, Roberto and Rostan, Michele: "Regional Wealth, Employment And Mobility". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 126. Murdoch, Jake and Paul Jean-Jacques: "L'accès à la formation professionnelle continue des diplômés de l'enseignement supérieur européen et japonais", In : Baslé Maurice, Degenne Alain, Grelet Yvette and Werquin Patrick (eds.), Formation tout au long de la vie et carrières en Europe, document Céreq 164, mai, 2002, pp. 357-367.
 127. Murdoch, Jake and Paul, Jean-Jacques: "Content And Process Of Study And Competencies Upon Graduation". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 128. Murdoch, Jake and Paul, Jean-Jacques: "L'enseignement supérieur et l'emploi en Europe", Séminaire interne de l'IREDU, décembre, 2001.
 129. Murdoch, Jake and Paul, Jean-Jacques: "L'enseignement supérieur européen au regard de la préparation professionnelle de ses étudiants", Politiques d'éducation et de formation, vol.1, no. 2, 2001, pp. 49-61.
 130. Murdoch, Jake and Paul, Jean-Jacques: "Links Between Knowledge and Work and Appropriateness Of Education". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 131. Murdoch, Jake and Paul, Jean-Jacques: "Une évaluation des formations scientifiques dans 11 pays européens", Colloque Promosciences, Dijon, mai 2002.
 132. Murdoch, Jake: "Educational Inputs and Outputs: and Evaluation of the Quality of European and Japanese Higher education". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 133. Murdoch, Jake: "Effet d'établissement sur l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur : une comparaison sur six pays européens et le Japon", colloque du Réseau d'Etude sur l'Enseignement Supérieur (RESUP), Bordeaux, mai 2002. (will be published in France 2002 in a book)
 134. Murdoch, Jake: "Inputs y outputs en la educación: Una evaluación de la calidad de la educación superior Europea y Japonesa". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.49-67.
 135. Murdoch, Jake: "Institutional effects on graduate employment: a comparison across six European countries and Japan", International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), Sydney, Australia, January, 2003.
 136. Murdoch, Jake: "The effect of the reputation and the teaching quality of higher education departments on graduate employment - A comparison across 7 European countries and Japan" Ph.D. thesis, IREDU, Université de Bourgogne, Dijon, France, July 2002, 350p.
 137. Murdoch, Jake: "The heterogeneity of new entrants and the selectivity of higher education institutions: some results using data from the CHEERS project", Higher Education, vol. 44, no. 3-4, October-December 2002, pp. 379-392.
 138. Murdoch, Jake: "The standardisation and differentiation in the levels of diplomas in Higher Education systems in Europe". Paper submitted for the European Conference on Educational Research 2001, Lille, France, 5-8 September 2001. (to be published in a book by Kluwer 2002)
 139. Murdoch, Jake: "The standardisation and differentiation in the levels of diplomas in Higher Education systems in Europe". Paper to be presented at the Oxford Prestige workshop meeting, Oxford 6-10th January 2001.
 140. NIFU (Norsk Institutt for Studier av Forskning og Utdanning): Høyere utdanning og arbeidsmarked. CHEERS-undersøkelsen 1998/99. Oslo, The Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU), 2001, http://www.nifu.no/.
 141. Ogata, Naoyuki: "Appreciation of Higher Education and Experience during Study". Contribution to the CHEERS Euro-Japanese Research Team Workshop, May 2000 in Tokyo, Japan.
 142. Paul, Jean-Jacques and Murdoch, Jake: "An Evaluation of the European and Japanese Higher Education by the Labour Market", International Conference on Economics of Education, Beijing, PR China, May 2001.
 143. Paul, Jean-Jacques and Murdoch: "Furansu ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô (Higher Education and Graduate Employment in France). In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 56-66.
 144. Paul, Jean-Jacques and Murdoch, Jake: "Higher Education and Graduate Employment in France". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p.179-187.
 145. Paul, Jean-Jacques and Murdoch, Jake: "La qualite de l'enseignement des etablissements de l'enseignement superieur et l'insertion des diplomes : une comparaison sur 10 pays europeens". Colloque International de Sciences de l'Education: 'Les pratiques dans L'enseignement supérieur' Toulouse, France, 2,3,4 Octobre, 2000.
 146. Paul, Jean-Jacques and Murdoch, Jake: "Quality of Higher Education and Competencies in the Labour Market". Contribution to special seminar 'Transition from Higher Education to Work' on the CHEERS project at the IIRA World Congress, May 2000 in Tokyo, Japan.
 147. Paul, Jean-Jacques and Murdoch, Jake: "The teaching quality of higher education institutions and graduate employment: a comparison across 10 European countries". Paper presented at the seventh annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth. Antwerp, 7-10 September 2000
 148. Paul, Jean-Jacques: "Are Universities Ready to Face the Knowledge-Based Economy?" In: Enders, J. and Fulton, O. (eds.): Higher Education in a Globalising World. International Trends and Mutual Observation: A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler. Dordrecht: Kluwer 2002 (Higher Education Dynamics, Volume 1).
 149. Paul, Jean-Jacques: "Competencies for the Knowledge-Based Economy?". Paper presented at the International Symposium: "Universities: Fit for the Future?" at the University Kassel, 18-19 October 2002, Germany.
 150. Paul, Jean-Jaques, Teichler, Ulrich and Van der Velden, Rolf (eds.): "Higher Education and Graduate Employment" (Schwerpunktheft). In: European Journal of Education., 35. Jg., 2000, H. 2.
 151. Paul, Jean-Jaques, Teichler, Ulrich and Van der Velden, Rolf: "Editorial". In: European Journal of Education, 35. Jg., 2000, H. 2, S.139-140.
 152. Ramaekers, G.W.M. (2002), "De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, HBO-Monitor 2001", HBO-raad, Den Haag.
 153. Ramaekers, G.W.M., T.G. Huijgen (2000), "De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs", HBO-Monitor 1999, HBO-raad, Den Haag.
 154. Ramaekers, Ger en de Vries, Robert: "De Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het kunstonderwijs, Kunsten-Monitor 2001", (forthcoming: autumn/winter 2002).
 155. Ris, C.; Heijke, H. and Meng, C.: "Skills mismatch, on-the-job training and pay-off in the graduates' labour market". Paper presented at the 10th meeting of "European Research Network on Transitions in Youth" 5-7 September, Fiezole, Italy.
 156. Rostan, Michele and Moscati, Roberto: "Regional Wealth, Employment and Mobility". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 157. Rostan, Michele and Moscati, Roberto: "Riqueza regional, empleo y movilidad". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.113-124.
 158. Sagmeister, Gunhild and Kellermann, Paul: Universitätsstudium und Akademikerbeschäftigung in europäischen Ländern. Kurzbericht der Österreichischen Teilstudie, Klagenfurt: Universität Klagenfurt, Institut für Soziologie 1999.
 159. Sagmeister, Gunhild: "Continuing Education". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 160. Sagmeister, Gunhild: (Wissenschaftliche) Weiterbildung in Österreich aus der Sicht von Universitätsabsolvent/inn/en. Klagenfurt 2000 (mimeo)
 161. Sánchez Campillo, José, Montero Granados, Roberto and Jiménez Aguilera, Juan de Dios: "Educación superior y empleo: la situación de los jóvenes titulados en españa". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.173-189.
 162. Schomburg Harald and Teichler Ulrich: Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results of Graduates Surveys from 12 Countries. Dordrecht: Springer, 2006.
 163. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Beschäftigungssituation : Vier Jahre nach Studienabschluss". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 101-108.
 164. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Creciente potencialidad de la investigación sobre alumni para la reforma curricular: experiencias de un instituto de investigación alemán". In: Teichler, Ulrich (ed.), Graduados y empleo: investigación, metodología y resultados. Los casos de Europa, Japón, Argentina y Uruguay. Madrid: Mino y Davila, 2006, pp.161-182.
 165. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Das Studium: Optimale Voraussetzung für einen attraktiven Beruf". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 25-34.
 166. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Employment and Work of University Graduates in Japan and Germany". In: Teichler, Ulrich and Trommsdorf, Gisela (eds.): Challenges of the 21st Century in Japan and Germany. Lengerich; Berlin, Bremen u.a.: Pabst 2002, pp. 91-105.
 167. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Studieren lohnt sich - eine Bilanz". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 195-201.
 168. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Vom Studium zum Beruf". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 65-75.
 169. Schomburg, Harald and Teichler, Ulrich: "Vorbildung und Studium". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldrof und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 43-55.
 170. Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001.
 171. Schomburg, Harald: "Berufliche Orientierung und Arbeitszufriedenheit". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 147-156.
 172. Schomburg, Harald: "Causes of Professional Success". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 173. Schomburg, Harald: "Der Berufsweg in den ersten vier Jahren". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 85-92.
 174. Schomburg, Harald: "Doitsu ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Education and Graduate Employment in Germany). In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), S. 67-80.
 175. Schomburg, Harald: "Higher Education and Graduate Employment in Germany". In: European Journal of Education, vol 35, no. 2, 2000, p. 189-200.
 176. Schomburg, Harald: "Hochschulabsolventen in Europa - zukunftsfähig oder defizitär qualifiziert? Ergebnisse einer europäischen Hochschulabsolventenstudie." In: HIS Kurzinformationen (Von der Schule über das Studium in den Beruf?) A4/99, pp. 95-101.
 177. Schomburg, Harald: "Job Motivation And Satisfaction". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 178. Schomburg, Harald: "Jung und erfolgreich? Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler in Europa - Ergebnisse der Europäischen Hochschulabsolventenstudie", in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 2002, 25. Jg., Heft 1/2, pp. 99-116.
 179. Schomburg, Harald: "La transizione dall'università al mondo del lavoro in Germania". In: Cammelli, Andrea (ed.), La transizione dall'università al lavoro in Europa e in Italia. Bologna: il Mulino, 2005, 167-189.
 180. Schomburg, Harald: "Qualifikation und Beruf". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 109-120.
 181. Schomburg, Harald: "Studieren lohnt sich". In: Jana Hölzel and Melanie Fabel (eds.): SCHULE - Studium - Arbeitsmarkt. Dokumentation einer Tagung zur Studierbereitschaft von SchülerInnen und zu Arbeitsmarktperspektiven für AkademikerInnen in Sachsen-Anhalt. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Diskussionspapiere der Kooperationsstelle Halle, Band 3), pp. 63-78.
 182. Schomburg, Harald: "The Professional Success of Higher Education Graduates". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 35-58.
 183. Schomburg, Harald: "Was bestimmt den Berufserfolg". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 177-193.
 184. Schomburg, Harald: "Zwischen Bits und Quarks - Junge Physiker und Physikerinnen im Beruf. Ergebnisse der Europäischen Hochschulabsolventenstudie". In: Physikalische Blätter, Bd. 57, 2001, H. 6, pp. 33-38 (extended version: www.wiley-vch.de/vch/journals/2050/suche/spezial/absolventenstudie.pdf; 20 pages).
 185. Schomburg; Harald: "Overview of the CHEERS Project: Higher Education and Graduate Employment in Europe". Paper presented at the 10th meeting of "European Research Network on Transitions in Youth" 5-7 September, Fiezole, Italy.
 186. Stavik, Trine and Arnesen, Clara Åse: "Early Career". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 187. Stavik, Trine: Main results from the Norwegian part of the project Higher education and graduate employment in Europe (CHEERS). Draft 2001
 188. Stavik, Trine:"The Consequencs of Unemployment and Temporary Employment in Early Career among Graduates from Higher Education in Six European Countries." Poster/paper presented at the EURESCO Conference 'Labour Market Change, Unemployment and Citizenship in Europe', Helsinki, 20-25 April 2001.
 189. Storen, Liv Anne: "Early Career of Higher Education Graduates in six European Countries". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 190. Storen, Liv Anne: "El primer empleo de los titulados superiors en seis paises Europeos". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.125-147.
 191. Storen, Liv Anne: "Immigrant and Non-immigrant Graduates in Western Europe: Do they share the same Experiences in the Transition from Higher Education to Work?" Paper presented at the European Research Network on Transition in Youth 2001 Meeting, Lisbon, 6-8 September 2001.
 192. Storen, Liv Anne: "The Transition from Higher Education to work: Different experiences among immigrant graduates and non-immigrants?" Paper presented at the European Research Network on Transition in Youth 2000 Meeting, Antwerp 7 - 10 September 2000.
 193. Storen, Liv Anne: De første årene av karrieren. Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanning. Rapport 7/2002 (forthcoming). Oslo: The Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU), 2002.
 194. Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 195. Teichler, Ulrich: "Presentatión global del Estudio Eduacación Universitaria y Empleo de los Graduados en Europa. Principales resultados." In: En torno al trabajo universitario. Reflexiones y datos (Cuadernos del Consejo de Universidades, Ministerio de educación, cultura y deporte; Coordinación: Antonio Sáenz de Miera). [2002] 125-135.
 196. Teichler, Ulrich and Jahr, Volker: "Mobility During the Course of Study and After Graduation". In: European Journal of Education, 36. Jg., 2001, pp. 443-458.
 197. Teichler, Ulrich and Jahr, Volker: "Auf dem Weg zur Internationalisierung". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 167-171.
 198. Teichler, Ulrich and Schomburg, Harald: "From Higher Education to Employment. A European-wide Survey". In: Balster, Eva, Giesen, Birgit und Siegler, Tanja (eds.): Challenge Europe. International Guide for Students and Graduates. Köln: Staufenbiel Institut für Studien- Berufsplanung 2001, pp. 26-36.
 199. Teichler, Ulrich: "Does Higher Education Matter? Lessons from a Comparative Graduate Survey". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 11-34.
 200. Teichler, Ulrich: "Educación y empleo de los graduados Europeos: la encuesta CHEERS". In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.19-37.
 201. Teichler, Ulrich: "Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Common Perceptions". In: Tertiary Education and Management, vol. 8, 2002, pp. 199-216. (Paper presented to the 23th Annual EAIR Forum "Diversity and Harmonisation in Higher Education", Porto, 9-12 September 2001)
 202. Teichler, Ulrich: "Graduate Employment and Work in Europe: The CHEERS Survey". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 203. Teichler, Ulrich: "Graduate Employment and Work in Selected European Countries". In: European Journal of Education, vol. 35, 2000, no. 2, pp. 141-156.
 204. Teichler, Ulrich: "Higher Education and Graduate Employment and Work in Japan and Europe - Problems Experienced in a Comparative Study and Some Comparative Observations". A Contribution to the Fukuoka KANPAI-CHEERS Seminar, Fukuoka 2000.
 205. Teichler, Ulrich: "Internationalisation and Globalisation of Higher Education and Graduate Employment and Work". Comments at the CHEERS Euro-Japanese Workshop, 30 May 2000, Tokio 2000.
 206. Teichler, Ulrich: "Introduction". In: Teichler, Ulrich (editor), Careers of University Graduates: Views and Experiences in Comparative Perspectives. Dordrecht: Springer 2007.
 207. Teichler, Ulrich: "New Perspectives of the Relationships between Higher Education and Employment". In: Tertiary Education and Management, vol. 6, 2000, no. 2, pp. 79-92.
 208. Teichler, Ulrich: "Ôshû 9-gakoku ni okeru gakusotsusha no koyô to shokugyô" (Graduate Employment and Work in 9 European Countries". In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 12-30.
 209. Teichler, Ulrich: "Presentación global del estudio 'Educación universitaria y empleo de los graduados en Europa'. Principales resultados". In: Teichler, Ulrich (ed.), Graduados y empleo: investigación, metodología y resultados. Los casos de Europa, Japón, Argentina y Uruguay. Madrid: Mino y Davila, 2006, pp.203-228.
 210. Teichler, Ulrich: "Stellenwert des Studiums für den Beruf". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 123-138.
 211. Teichler, Ulrich: "Studium und Beruf im europäischen Vergleich". In: Schomburg, Harald, Teichler, Ulrich, Doerry, Martin und Mohr, Joachim (eds.): Erfolgreich von der Uni in den Job. Regensburg, Düsseldorf und Berlin: Fit for Business 2001, pp. 35-42.
 212. Teichler, Ulrich: "The Changing Role of Education in the Process of Internationalisation and Globalisation". Contribution to the Conference "Japan and Germany in a Globalizing Economic Environment", Duisburg, 13-14 April 2000.
 213. Teichler, Ulrich: Graduate Employment and Work in Selected European Countries: Invited Contribution to the Meeting of Directors General of Higher Education and the Heads of the Rector's Conferences, October 28/29, in Vienna. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 1998.
 214. Vaatstra, H.F. en Jacob-Tacken, K.H.M.: "Na(ar) de lerarenopleiding. Onderwijsmonitor 1999", Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 2000.
 215. Van der Velden, R., van de Loo, P. and Meng, C.: " University and college differences in the returns to education in Japan and the Netherlands". Paper presented at the 10th meeting of "European Research Network on Transitions in Youth" 5-7 September, Fiezole, Italy.
 216. Woodley, Alan and Brennan, John: "Higher Education and Graduate Employment in the United Kingdom". In: European Journal of Education, vol. 35, no. 2, 2000, p. 239-249.
 217. Woodley, Alan and Brennan, John: "Igirisu ni okeru kôtôkyôiku to gakusotsu koyô" (Higher Education and Graduate Employment in the United Kingdom) In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 120-132.
 218. Woodley, Alan: "Titulados universitarios: Sólo para benefcio nacional?" In: Jiménez Aguilera, Juan de Dios, Sánchez Campillo, José and Montero Granados, Roberto (eds.): Educación Superior y Empleo: la Situación de los Jóvenes Titulados en Europa. La Encuesta CHEERS. Granada: Universidad de Granada, 2003, pp.39-47.
 219. Woodley, Alan: "University Graduates - for Domestic Use Only". Paper presented to the International Seminar 'Educacion Superior y Empleo: La Situación de los Jóvenes Titulados in Europa' 8/9 Nov. 2001, Universidad de Granada, Spain.
 220. Yonezawa, Akiyoshi: "Globalization of Higher Education and Graduates". Contribution to the CHEERS Euro-Japanese Research Team Workshop, May 2000 in Tokyo, Japan.
 221. Yoshimoto, Keiichi and Inenaga, Yuki: "Nichi-ô daisotsu no hikaku kenkyû to kantori hôkoku" (Comparative Studies of Graduates in Japan and Europe: Country Reports). In: Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77), pp. 3-11.
 222. Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Nakajima, Hirokazu (Hg.): Ôshu no kôtôkôiku to rôdôshijo (Country Reports on Higher Education and Labor Market in Europe and Japan). Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University 2004 (Reviews in Higher Education, Nr. 77).
 223. Yoshimoto, Keiichi, Inenaga, Yuki and Yamada, Hiroshi: "Pedagogy and Andragogy in Higher Education - A Comparison between Germany, the UK and Japan". In: European Journal of Education, vol. 42, 2007, no. 1, pp. 75-98.
 224. Yoshimoto, Keiichi: "Comparison between Japan and Europe Concerning Transition from Higher Education to Work". Contribution to special seminar 'Transition from Higher Education to Work' on the CHEERS project at the IIRA World Congress, May 2000 in Tokyo, Japan.
 225. Yoshimoto, Keiichi (2002). "Higher Education and the Transition to Work in Japan Compared with Europe." In: Enders, J. and Fulton, O. (eds.) (2002). Higher Education in a Globalising World. International Trends and Mutual Observation: A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler. Dordrecht: Kluwer 2002 (Higher Education Dynamics, Volume 1).
 226. Yoshimoto, Keiichi: "Higher Education and the Transition to Work in Japan Compared with Europe". Paper presented at the International Symposium: "Universities: Fit for the Future?" at the University Kassel, 18-19 October 2002, Germany.
 227. Yoshimoto, K. (ed.) (2003). Higher Education and Work: Comparison between Japan and the Netherlands. Tokyo, Japan Institute of Labour, report no.162 (Japanese).
 228. Yoshimoto, Keiichi: "Report from the Comparative Survey of CHEERS". Contribution to the Seminar 'Higher education and Transition to Work in Europe and Japan', June 2000 in Fukuoka, Japan.
 229. Yoshimoto, K. (ed.) (2001). University and Work in Europe and Japan - A Survey Report on Higher Education and Work among Twelve Countries. Tokyo, Japan Institute of Labour report no. 143, (Japanese).